FFURFLENNAU

(Darperir y cysylltiadau hyn i gynorthwyo gyda hawliad budd-dal, fodd bynnag, dim ond ceisiadau prosesu budd-daliadau yn y dyfodol fydd bwrdeistrefi yn y dyfodol)
(Bydd y dolenni'n agor mewn tab newydd)